O křtu Volavky informuje časopis Modelář

001   V 11. čísle časopisu Modelář je na čtvrté straně dole krátká zmínka o tom, že se Volavka bude křtít na Plastikové zimě v Bratislavě. Také je tam zmíněno, že můj honorář z prodeje knihy půjde Nadačnímu fondu 601. skss generála Moravce. 001